محاسبه زمان دانلود یک فایل، برای مودم های با سرعت های مختلف

File Size?
It will take you ....
If your modem is a .... Hours Minutes Seconds
۹.۶ Kb
۱۴.۴ Kb
۲۸.۸ Kb
۵۶ Kb
ISDN (64 Kb)
ISDN (128 Kb)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *