بازگشت ربات محبوب فضانوردان به زمین

ربات پرکاربرد و یاری‌گر فضانوردان در ایستگاه بین‌المللی فضایی پس از تقریبا یکسال حضور فضا با موفقیت به زمین بازگشت.