اگر از لنز استفاده می‌کنید مراقب خراش قرنیه باشید

وی با بیان اینکه لنز‌های تماسی، نرم و تخت هستند ادامه داد: معمولا افرادی که آستیگمات بالایی دارند از لنز‌های سخت و افرادی که آستیگمات کمتری دارند از لنز‌های نرم استفاده می‌کنند.