اعلام همراهی کامل خبرگان با قوه قضائیه در اجلاسیه اخیر/ نظر آیت‌الله بوشهری درباره حوزه‌های لاکچری/ احمدی‌نژاد گام‌های خوبی برداشت، اما ادامه نیافت

اعلام همراهی کامل خبرگان با قوه قضائیه در اجلاسیه اخیر/ نظر آیت‌الله بوشهری درباره حوزه‌های لاکچری/ احمدی‌نژاد گام‌های خوبی برداشت، اما ادامه نیافت


آیت‌الله حسینی بوشهری در برنامه دستخط مطرح کرد:


عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری Ú¯Ùت: در اجلاسیه اخیر خبرگان رهبری همه نمایندگانی Ú©Ù‡ نطق قبل از دستور داشتند در رابطه با بحث مبارزه با Ùساد Ùˆ تائید Ùˆ تقویت ریاست محترم قوه قضائیه صحبت کردند Ùˆ یک اعلام همراهی کامل خبرگان با قوه قضائیه در راه مبارزه با Ùساد بود.


بوشهریبه گزارش Ø­ÙˆØ²Ù‡ احزاب Ùˆ تشکل‎های Ú¯Ø±ÙˆÙ‡ سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، آیت‌الله حسینی بوشهری عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری Ùˆ امام جمعه قم مهمان این Ù‡Ùته برنامه دستخط بود. در ادامه متن Ú¯Ùت‌ÙˆÚ¯ÙˆÛŒ آیت‌الله حسینی بوشهری با محمدحسین رنجبران را Ù…ÛŒ‌خوانید:

برای برنامه این Ù‡Ùته مهمان ارجمندی داریم Ú©Ù‡ یکی از علمای شناخته شده کشور هستند. متولد Û±Û³Û³Ûµ در روستای بردخون بندر دیر استان بوشهر، از خانواده‌ای مذهبی Ùˆ متدین Ùˆ اهل علم هستند Ú©Ù‡ پدر هم عالم دینی بودند Ùˆ هم کشاورز بودند Ùˆ بعد از Ø·ÛŒ دوران مدرسه علمیه در بوشهر، مدرسه امام جعÙر صادق (ع)ØŒ به قم آمدند Ùˆ در مدرسه Ùیضیه از طلاب شناخته شده قم شدند. به خصوص ایام مبارزه با رژیم پهلوی ایشان در عنÙوان جوانی در بوشهر سخنرانی‌های آتشینی داشت Ùˆ بعد از انقلاب هم در جایگاه‌های مختلÙÛŒ قرار گرÙت Ùˆ مسئولیت‌های مختلÙÛŒ را تجربه کرد.

در مقطعی تقریباً طولانی مدیر حوزه‌های علمیه کشور شد Ùˆ الان دبیر شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه کشور است. عضو مجلس خبرگان رهبری Ùˆ عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری هستند. عضو موثری از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هستند Ùˆ نظرات Ùˆ دیدگاه‌های ایشان همواره مورد توجه است Ùˆ این هم اضاÙÙ‡ کنیم Ú©Ù‡ امام جمعه کنونی قم هستند. اÙتخار دارم در خدمت حضرت آیت‌الله حسینی بوشهری، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری Ùˆ امام جمعه قم هستم. سلام عرض Ù…ÛŒ‌کنم. خیلی لط٠کردید تشری٠آوردید.

علیکم السلام. برای ما هم توÙیقی بود بعد از مدتی Ú©Ù‡ گذشته Ùˆ خدمت شما نرسیدیم توÙیق شود.

ما زمانی Ù…ÛŒ‌خواستیم محضر شما باشیم Ú©Ù‡ شما متاسÙانه کسالتی پیدا کردید Ùˆ نشد Ùˆ بعد از آن هم Ùرصتی نشد. راه قم-تهران را برای ما Ø·ÛŒ کردید Ùˆ شرمنده هستیم. خیلی متشکرم.

خواهش Ù…ÛŒ‌کنم.

از اینجا شروع کنیم Ú©Ù‡ Ùکر Ù…ÛŒ‌کنم Ù‡Ùته گذشته اجلاسیه خبرگان رهبری بود Ùˆ همیشه اجلاسیه‌ها مورد توجه واقع Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ در نهایت دیدار با مقام معظم رهبری. ویژگی اجلاسیه اخیر Ú†Ù‡ بود؟ از ناگÙته‌ها برای ما بگویید. Ú¯Ùته‌ها تقریباً بیان شده است.

در روز اول، سخنرانی ریاست محترم قوه قضائیه را داشتیم. تبیین خوبی داشتند. برنامه‌های خود را اعلام کردند. حقیقتاً در این اجلاس اکثر عزیزان بلکه باید بگویم همه عزیزانی Ú©Ù‡ نطق قبل از دستور داشتند در رابطه با بحث مبارزه با Ùساد Ùˆ تائید Ùˆ تقویت ریاست محترم قوه قضائیه صحبت کردند یعنی در حقیقت یک اعلام همراهی کامل خبرگان با قوه قضائیه در راه مبارزه با Ùساد بود.

که خیلی مردم را امیدوار کردند.

انصاÙاً در بین مردم Ú©Ù… Ùˆ بیش هستیم، حقیقتاً کسانی Ú©Ù‡ نگاه آن‌ها به هر دلیلی نگاه مایوسانه شده بود، الان احساس Ù…ÛŒ‌کنند در یک Ùضای انقلابی، Ùضای امید به آینده قرار دارند Ùˆ ان‌شاالله امیدواریم با همین Ùرمان ریاست محترم قوه قضائیه حرکت کنند Ùˆ ما شاهد حرکت‌های بهتر Ùˆ بیشتر باشیم، همانطور Ú©Ù‡ رهبر عزیز ما Ùرمودند مردم قوه قضائیه را پناهگاه خود بدانند.

ملجا خود بدانند. یک نکته‌ای در اینجا وجود دارد البته مردم Ú©Ù‡ به ما رسانه‌ای‌ها مراجعه Ù…ÛŒ‌کنند Ù…ÛŒ‌گویند Ú†Ù‡ حرکت خوبی Ùˆ Ú†Ù‡ برخورد‌های قاطعی است، ولی برخی از خناسان هستند Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ‌گویند دامن خیلی‌ها به این Ùساد‌ها گیر است. این را چطور Ù…ÛŒ‌توان تبیین کرد.

من معتقد هستم نکته‌ای رهبر عزیزمان Ùرمودند Ùˆ آن نکته قابل توجهی است، Ùرمودند Ú©Ù‡ ممکن است اشخاص Ùˆ اÙرادی مبتلا به Ù…Ùاسد شده باشند، اما Ù…Ùاسد در کشور ما به اصطلاح، سیستمی نیست یعنی سیستم نظام سالم است.

سازمان یاÙته نیست.

بله. منتهی گاهی دستگاه‌های نظارتی غÙلت Ù…ÛŒ‌کنند، توجه نمی‌کنند Ùˆ عده‌ای احساس Ù…ÛŒ‌کنند میدان برای وارد شدن در این عرصه‌ها باز است Ùˆ کار به اینجا Ù…ÛŒ‌کشد، ولی جلوی ضرر را هر جایی بگیریم Ù†Ùع است Ùˆ ان‌شاالله امیدواریم این حرکت ریشه‌های Ùساد را بخشکاند.

اسم‌ها واقعاً مهم است؟ یعنی اسم‌ها در عرصه Ùساد خیلی مهم است Ú©Ù‡ یک آقا یا خانم به نام X Ú©Ù‡ Ùرد شناخته شده‌ای است یا Ùرزند یک Ùرد شناخته‌شده‌ای است، به این معنا است Ú©Ù‡ وقتی با او برخورد شود دامنه Ùساد خیلی گسترده است؟

عرض Ù…ÛŒ‌کنم باید بررسی شود Ùˆ این را به دستگاه قضا واگذار کنیم.

باعث ناامیدی مردم نباید شود.

مردم ما زمانی ناامید Ù…ÛŒ‌شوند، این تعبیر را برادر بزرگوار ریاست محترم قوه قضائیه به خوبی Ùرمودند Ú©Ù‡ زمانی مردم ناامید Ù…ÛŒ‌شوند Ú©Ù‡ همه Ù…Ùاسد Ú¯Ùته شود Ùˆ از اقدامات خبری نباشد. ما اگر مردم ببینند Ù…Ùسده‌ای در جایی وجود دارد، در کنار این Ù…Ùسده اقدام قاطع نظام اسلامی هست، مردم به آینده امیدوار Ù…ÛŒ‌شوند. روز اول ما این بحث را داشتیم، رئیس دستگاه قضا بود Ùˆ روز دوم هم بحث Ù†Ùوذ بود Ú©Ù‡ مسئولین ذیربط آمدند Ùˆ درباره راهکار‌های مبارزه با Ù†Ùوذ Ùˆ حرکاتی Ú©Ù‡ دشمنان دارند Ùˆ در رابطه با Ù†Ùوذ صحبت کردند. صحبت بسیار جامعی بود Ùˆ برای اعضای خبرگان حقیقتاً صحبت جالبی به نظر رسید Ú©Ù‡ البته این بحث طولانی شد. مسئول سازمان اطلاعات سپاه آمدند. خیلی گزارش خوبی ارائه دادند.

بحث دیگری Ú©Ù‡ داشتیم معمولاً خبرگان ملت، همواره رهبر انقلاب هم بر وظیÙÙ‡ خطیر خبرگان در محاÙظت از رهبری Ùˆ ولایت Ùقیه، تاکید دارند Ùˆ خبرگان هم سازوکاری دارد Ú©Ù‡ به نوعی اعمال، رÙتار، هدایت‌های رهبری را بررسی Ù…ÛŒ‌کند. در این زمینه در کمیسیون‌ها بررسی داشتید؟

کمیسیونی Ú©Ù‡ عهده‌دار این مسئله است یعنی رصد بقای شرایط Ùˆ اوصا٠رهبری، یعنی چیزی Ú©Ù‡ بر عهده خبرگان است این است Ú©Ù‡ خبرگان ملتی Ú©Ù‡ رهبر معظم انقلاب را در Û³Û° سال قبل بعد از رحلت حضرت امام (ره) در سال ۱۳۶۸، رهبر معظم انقلاب مسئولیت سترگ امامت Ùˆ ولایت جامعه اسلامی را عهده دار شدند، کار خبرگان تمام نشد. به یاد دارم بیستمین سال رهبری رهبر Ùرزانه انقلاب بود، خبرگان بیانیه مستوÙÛŒ Ùˆ Ù…Ùصلی را نسبت به این دادند Ú©Ù‡ رهبر معظم انقلاب بیش از آن Ú†Ù‡ Ú©Ù‡ مورد انتظار بوده درخشیده است. حقیقت امر هم همین است. روز به روز Ú©Ù‡ بر عمر رهبری اÙزوده Ù…ÛŒ‌شود، روز به روز Ú©Ù‡ از حیات سیاسی، اجتماعی، دینی، معنوی Ùˆ Ùقهی ایشان Ù…ÛŒ‌گذرد حقیقتاً جامعه ما با ویژگی‌هایی آشنا Ù…ÛŒ‌شوند Ú©Ù‡ این ویژگی‌ها را شاید قبلاً سراغ نداشتند بنابراین خبرگان مرتب در حال رصد است Ùˆ خوشبختانه در هر دوره‌ای Ùˆ در هر سالی خبرگان اعتماد Ùˆ اطمینان بیشتری نسبت به رهبر معظم انقلاب پیدا Ù…ÛŒ‌کند Ú©Ù‡ در این جایگاهی Ú©Ù‡ قرار گرÙتند به زیباترین وجه جامعه اسلامی را اداره Ù…ÛŒ‌کنند.

شاید یک سال پیش بود Ú©Ù‡ در خدمت آیت‌الله سید احمد خاتمی بودیم Ú©Ù‡ ایشان هم اشاره به این موضوع کردند Ùˆ تاکیدی از سوی حضرت آقا داشتند Ú©Ù‡ آقا (خدا Ø­Ùظشان کند) همیشه Ùرمودند برای تعیین رهبری بعدی آمادگی داشته باشید حتی گزینه‌هایی را پیش‌بینی کنید.

بله. خبرگان باید همیشه این آمادگی را داشته باشد علاوه بر این Ú©Ù‡ شرایط را رصد Ù…ÛŒ‌کند Ùˆ علاوه بر این Ú©Ù‡ همه برای طول عمر مقام معظم رهبری دعا Ù…ÛŒ‌کنیم، ولی خبرگان یک جایگاه قانونی دارد Ùˆ این جایگاه قانونی خبرگان اقتضا Ù…ÛŒ‌کند همیشه برای روز مبادا آماده باشد Ùˆ بحمدالله خبرگان امیدواریم بتواند در روز مبادا همان گونه Ú©Ù‡ بعد از رحلت حضرت امام اتÙاق اÙتاد Ùˆ به نظر من یکی از برگ‌های زرین در کارنامه خبرگان Ù…ÛŒ‌توان حساب کرد، انتخاب مقام معظم رهبری را Ùˆ طبق قانون خبرگان باید همیشه این آمادگی را داشته باشد. البته ما از خدا Ù…ÛŒ‌خواهیم نیازی پیدا نشود Ú©Ù‡ خبرگان چنین اقدامی کند.

یک کمیته ویژه‌ای است Ú©Ù‡ …

بالاخره سازوکار خاصی در یکی از این کمیسیون‌ها طراحی شده است.

Ù†Ùرات خاصی هم هستند؟

تبعاً به شکلی است که بالاخره.. بررسی شده است.

در مورد دیدار‌های خبرگان با رهبر انقلاب هم یکسری چیز‌های رسمی است Ú©Ù‡ بیرون Ù…ÛŒ‌آید Ùˆ خبری Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ همه Ù…ÛŒ‌بینند Ùˆ یکسری مسائل غیررسمی است. آن‌هایی Ú©Ù‡ شما مدنظر دارید یکی را دورادور شنیدم نمی‌دانم تائید Ù…ÛŒ‌کنید یا خیر. Ù…ÛŒ‌خواهم در این مورد صحبت کنم. آقا در این مدت بر بکارگیری از جوانا‌Ù† Ùˆ بکار گرÙتن نیرو‌های جوان تاکید داشتند. Ùکر Ù…ÛŒ‌کنم در دیدار قبلی آقا اشاره Ù…ÛŒ‌کنند این Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ‌گویم بدین معنی نیست Ú©Ù‡ از پیرمرد‌ها اصلاً استÙاده نشود.

دقیقاً در این دوره هم Ùˆ در این مرحله ملاقاتی Ú©Ù‡ با مقام معظم رهبری داشتیم این نکته را دوباره تاکید Ùرمودند Ú©Ù‡ عده‌ای این تصور را دارند موقعی Ú©Ù‡ ایشان بحث جوان‌گرایی را مطرح Ù…ÛŒ‌کنند یعنی کسانی Ú©Ù‡ سن آن‌ها از یک مرحله‌ای گذشته است کنار گذاشته شوند. ایشان Ùرمودند هرگز این چنین نیست بلکه جوان‌ها به Ú©Ù…Ú© اÙرادی بیایند Ú©Ù‡ در این شرایط هستند Ùˆ Ú©Ù…Ú© کنند Ùˆ ما میدان را برای جوانان در عرصه‌ای Ú©Ù‡ نیاز هست Ùˆ تعبیر ایشان Ú©Ù‡ در این مرحله Ùرمودند این است Ú©Ù‡ نیروی جوان به گونه‌ای است Ú©Ù‡ گاهی مواقع کاری را به یک جمعی از نیرو‌های جوان واگذار Ù…ÛŒ‌کند بعد از مدت کوتاهی احساس Ù…ÛŒ‌شود نتیجه کار هم دست آن‌ها است Ùˆ نتیجه را هم تحویل Ù…ÛŒ‌دهند، ولی معنای این حر٠این نیست کسانی Ú©Ù‡ سن Ùˆ سالی از آن‌ها گذشته است کنار بگذاریم. ایشان مثال امام را مطرح کردند. خیلی جالب بود. Ùرمود امام در Ú†Ù‡ شرایطی وارد میدان حرکت جهادی Ùˆ انقلابی شدند؟ در سن جوانی بود؟ این طور نبود.

دÙعه قبل شوخی با. جنتی در این زمینه Ù…ÛŒ‌کنند. درست است؟

بله. تقریباً.‌

Ù…ÛŒ‌توانید بگوئید؟

من عین تعبیر را به یاد ندارم، چون باید امانت‌داری در تعبیر کنم، ولی چنین مطلبی بود.

به سن Ùˆ سال آیت‌الله جنتی اشاره کردند Ú©Ù‡ ماشاالله با انرژی Ùˆ نشاط کار Ù…ÛŒ‌کنند.

بله.

حاج آقا خیلی اهل کار هستند.

بله. همین جا نکته‌ای را بیان کنم Ú©Ù‡ همه روسای خبرگان لااقل از زمانی Ú©Ù‡ بنده عضو شدم حقیقتاً وقت‌گذاری Ùˆ دغدغه دارند، ولی واقع مطلب این است Ú©Ù‡ تشکیل جلسات در زمان آیت‌الله جنتی قابل قیاس با دوره‌های قبل نیست. یعنی با یک حساسیت Ú©Ù‡ چرا جلسه تشکیل نشده است، چرا غیبت Ù…ÛŒ‌کنید Ùˆ چرا نمی‌آئید. برای همین ملاقاتی Ú©Ù‡ با مقام معظم رهبری Ù…ÛŒ‌خواستیم داشته باشیم ایشان چند روز جدی پیگیر بودند Ú©Ù‡ باید گزارشی تهیه شود تا کار خود را خدمت مقام معظم رهبری گزارش دهیم. ایشان اعتماد به خبرگان کردند Ùˆ Ùرمودند هیات اندیشه‌ورز تشکیل دهید Ùˆ حضور ایشان در جلسات با این سن Ùˆ سال برخی مواقع دو ساعت بیشتر در جلسات Ù…ÛŒ‌نشینند Ùˆ آدم احساس Ù…ÛŒ‌کند خیلی با نشاط‌تر از کسانی هستند Ú©Ù‡ سن Ùˆ سال آن‌ها کمتر از ایشان است.

ماشاالله، خدا ایشان را Ø­Ùظ کند. به دبیری هیات اندیشه‌ورز اشاره کردید. این هیات اندیشه‌ورز هم در این دوره جدید راه اÙتاد.

بله. در حقیقت اواخر سال Û¹Û¶ بود Ú©Ù‡ مقام معظم رهبری آنجا این مسئله را با خبرگان مطرح کردند. سال Û¹Û· یعنی اوایل سال Û¹Û· Ø´Ú©Ù„ گرÙت. هیات رئیسه آن تشکیل شد.

هیات اندیشه‌ورز Ú†Ù‡ Ù…ÛŒ‌کند؟

کار هیات اندیشه‌ورز رصد به این معنا است Ú©Ù‡ آیا ما بعد از Û´Û° سال Ú©Ù‡ از انقلابمان گذشته است نسبت به این اهدا٠پیشرÙت داشتیم، پسرÙت داشتیم یا توق٠داشتیم. یک کارگروه‌هایی تشکیل شد. حدود Ûµ کارگروه، یک کارگروه دین Ùˆ Ùرهنگ، کارگروه بحث علم Ùˆ Ùناوری، کارگروه اقتصادی، کارگروه سیاسی-اجتماعی، کارگروه حقوق Ùˆ قضا است. کار این‌ها این است Ú©Ù‡ نه تنها اعضای خبرگان Ú©Ù‡ نقطه قوت کار کارگروه‌ها این است Ú©Ù‡ از صاحب‌نظران، دانشگاهیان، نخبگان استÙاده Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ با هم‌اÙزایی کنار هم Ù…ÛŒ‌نشینند Ùˆ با دسترسی به آمار Ùˆ اطلاعات کشور Ùˆ مسائل مختل٠کشور دارند، به این جمع‌بندی خواهند رسید Ú©Ù‡ ما کجای کار قرار داریم Ú©Ù‡ اگر ان‌شاالله به نتیجه نهایی رسیدیم باید این Ú¯Ùتمان‌سازی شود Ùˆ بعد از Ú¯Ùتمان‌سازی مقام معظم رهبری Ùرمودند مطالبه‌گری شروع شود.

الان شما به مرحله آخر هنوز نرسیدید.

خیر. کاری زمان‌بر است Ú©Ù‡ در حوزه‌های مختل٠است، ولی کار‌های …

کارگروه‌ها Ù‡Ùتگی جلسه دارند؟

مختل٠است. یعنی الان مثلاً آمار آخری Ú©Ù‡ داشتیم این بود Ú©Ù‡ Û¹Û° جلسه کارگروه‌ها جلسه تشکیل دادند.

از منظر شما خبرگان… دقیقه Û±Û·:Û´Û³ جوان‌تر هستند؟

تعدادی جوان وارد خبرگان شدند.

از نظر میانگین سنی هم…

بله. بالاخره این شعار جوان‌گرایی به خبرگان هم رسید لذا تعدادی از نمایندگان محترم جوان هستند Ùˆ با نشاط هستند وامیدواریم منشا خیر باشند.

سراغ یکی از مهم‌ترین چیز‌هایی برویم Ú©Ù‡ شما دخیل بودید Ùˆ هستید Ùˆ آن هم قضیه حوزه‌های علمیه است. برای این Ú©Ù‡ قدری یخ Ú¯Ùتگو بشکند، این را بپرسم Ú©Ù‡ حوزه لاکچری داریم؟ حوزه علمیه لاکچری داریم Ú©Ù‡ این مقدار روی این مانور Ù…ÛŒ‌دهند؟

مقصود از حوزه لاکچری یعنی ساختمان است؟

ساختمان یا نوع شهریه Ùˆ یا هر چیز دیگری Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ‌گویند.

برداشت‌ها مختل٠است Ùˆ ما هنوز با این واژه هنوز آشنا نشدیم. بالاخره ببینیم Ú†Ù‡ Ù…ÛŒ‌شود.

یعنی وجود دارد؟

خیر. به نظر برخی Ù…ÛŒ‌آید Ú©Ù‡ این ساختمان در مقایسه با دوره‌های قبل حوزه‌ها Ùˆ گذشته حوزه‌ها برای حوزه نامناسب است Ùˆ در ذهن آن‌ها است Ú©Ù‡ شئون حوزه Ùˆ اقتضائات حوزه چیز دیگری را مطالبه Ù…ÛŒ‌کند. به هر تقدیر محل بحث Ùˆ Ú¯Ùتگو هست، ولی این‌ها نباید ما را مشغول کند آن Ú†Ù‡ Ú©Ù‡ رسالت حوزه‌های علمیه است، این است Ú©Ù‡ درباره وظیÙÙ‡ Ùˆ رسالت Ùˆ مسئولیتشان تلاش Ùˆ کار کنند، در کنار نظام اسلامی باشند. حوزویان Ùˆ مردم ما درگیر این گونه مسائل نشوند. آن Ú†Ù‡ از حوزه‌ها مطالبه Ù…ÛŒ‌کنند این است Ú©Ù‡ آیا حوزه‌ها به رسالت Ùˆ مسئولیت خود در قبال جامعه، در قبال خود حوزه، در قبال نظام اسلامی درست عمل Ù…ÛŒ‌کنند یا خیر. به جای پرداختن به این بحث‌ها به رسالت اصلی حوزه‌ها به نظرم بپردازیم بهتر است.

من Ùرمایش شما را در جایی Ù…ÛŒ‌خواندم Ú©Ù‡ در مورد آمدن آشیخ عبدالکریم حائری به قم صحبت کردید Ùˆ این حوزه‌ای Ú©Ù‡ آن زمان شما Ù…ÛŒ‌Ú¯Ùتید قبل از این Ú©Ù‡ ایشان به قم تشری٠بیاورند Ù…ÛŒ‌Ú¯Ùتند Ùیضیه تبدیل به مساÙرخانه شده است Ùˆ یا مثلاً مخروبه مانند، ایشان آمدند Ùˆ احیای دیگری کردند، هم به لحاظ ساختن حوزه Ùˆ ساختن ظاهری Ùˆ جمع آوری مادی Ú©Ù‡ باید برای چرخاندن حوزه صورت Ù…ÛŒ‌گرÙت Ùˆ هم به لحاظ محتوایی Ú©Ù‡ این اتÙاق اÙتاد. از این Ùرمایش شما عبور کنیم همان طور Ú©Ù‡ شما Ùرمودید مسائل حاشیه‌ای است گرچه به نظرم به جای آن باید بدان پرداخته شود، چون آن زمان جوانان ما به تناقضاتی Ù…ÛŒ‌خورند.

عرض کنم که همه حوزه این نیست.

بله. این هم اشاره به آن قضیه کردم بالاخره حداقلی را همانطور Ú©Ù‡ شما اشاره کردید باید حوزه‌ها داشته باشند. نه به آن قبل از آشیخ عبدالکریم Ú©Ù‡ وضعیت حوزه‌ها بدان صورت بود Ùˆ نه به چیزی ملاحظه Ù…ÛŒ‌کنیم Ùˆ Ù…ÛŒ‌بینیم. الان وضعیت حوزه‌های ما در مجموع، نخواهیم خاص Ùˆ ویژه Ùˆ جزئی نگاه کنیم، چطور است، به لحاظ ساخت آموزشی Ùˆ هم به لحاظ جایگاهی Ú©Ù‡ باید داشته باشد؟

واقع مطلب از نظر ساخت Ùˆ ساز ساختمانی حوزه ما هنوز خیلی نیازمند است یعنی در حوزه علمیه قم ساختمان‌هایی داریم Ú©Ù‡ طلبه‌های عزیز ما در آنجا سکونت دارند Ú©Ù‡ از چند سال قبل باید این‌ها تخریب شده باشد، چون زمانی Ú©Ù‡ بر این‌ها گذشته، طولانی است Ùˆ اصلاً از رده خارج شده است منتهی به دلیل این Ú©Ù‡ شرایط Ùˆ امکاناتی نبوده Ú©Ù‡ این‌ها بازسازی شوند همین طور باقی مانده است. Ù…ÛŒ‌خواهم بگویم گاهی یکی دو مدرسه این چنینی پیدا Ù…ÛŒ‌شود نباید حوزه تحت الشعاع این گونه حرÙ‌ها قرار بگیرد. الان طلبه‌های عزیز ما از نظر زندگی Ùˆ شرایط زندگی –گرچه نمی‌خواهیم این‌ها را بیان کنیم، چون طلبه‌ها با تمام وجود آن Ú†Ù‡ در طبق اخلاص دارند برای نظام اسلامی Ùˆ دین خدا خود را Ùدا کردند …

به طور متوسط شهریه چقدر است؟

شهریه‌ها خیلی محدود است. Û¶Û°Û°ØŒ Û·Û°Û° یا Û¸Û°Û° یا یک میلیون Ùˆ همین حدود‌ها است. یعنی طلبه ما با اجاره Ùˆ زندگی Ùˆ این مسائل درگیر است Ùˆ حتی اخیراً دیدم یکی از بزرگوارانی Ú©Ù‡ در مسائل سیاسی معمولاً اظهارنظر Ù…ÛŒ‌کند به این مسئله پرداخته بود Ùˆ من Ú©Ù…ÛŒ تعجب کردم Ú©Ù‡ باز خوب است واقعیت‌هایی Ú©Ù‡ در حوزه ما وجود دارد عزیزانی Ú©Ù‡ در Ùضای حوزه نیستند، ولی در جریان مسائل حوزه قرار Ù…ÛŒ‌گیرند این Ø´Ú©Ù„ÛŒ اظهارنظر Ù…ÛŒ‌کنند. واقعاً تعداد زیادی از طلبه‌های ما، (یک تعدادشان مسئولیت دارند)ØŒ اما جمعیت عمده طلبه‌های ما در همین حوزه‌های علمیه هستند. از نظر شرایط زندگی واقعا شرایط سختی دارند. هر زمان خدمت مراجع معظم تقلید Ùˆ بزرگان دیگر Ù…ÛŒ‌رسیم، مسئله اضاÙÙ‡ کردن شهریه طلبه‌ها را مطرح Ù…ÛŒ‌کنیم Ú©Ù‡ در این وضع بتوانند درس بخوانند، اما در عین حال به خاطر عشقی Ú©Ù‡ به درس، روحانیت، به دین خدا Ùˆ نظام اسلامی دارند، با همه سختی‌ها Ù…ÛŒ‌سازند ولیکن سراغ جای دیگری نمی‌روند گرچه این‌ها اگر سراغ جای دیگری بروند Ùˆ دنبال کار دیگری باشند ممکن است وضعیت زندگی آن‌ها وضعیت زندگی بهتری شود.

از نظر علمی حوزه‌های ما کجای کار هستند؟ نسبت به گذشته برخی Ù…ÛŒ‌گویند حوزه‌های ما به لحاظ علمی اÙولی پیدا کرده است، این درست است؟

در مقدمه صحبت خود اشاره کردید Ú©Ù‡ طولانی مدیر حوزه بودم Ùˆ طبیعتاً حوزه را خوب Ù…ÛŒ‌شناسم. روزی روزگاری این حوزه ما مسئولیتی به عنوان مسئولیت انقلاب متوجه آن نبود. طلبه‌ها بودند، درس Ùˆ بحث Ùˆ امثال ذلک Ùˆ کار تبلیغی بود. ولیکن بعد از پیروزی انقلاب مسئولیت حوزویان ما چند برابر شد یعنی یک طلبه عزیز ما در کنار این Ú©Ù‡ درس Ù…ÛŒ‌خواند باید سرویس دینی Ùˆ Ùرهنگی به جای دیگری بدهد، برای Ùلان نهاد نظام اسلامی هم خدمت کند یعنی در آن واحد مسئولیت‌های مختلÙÛŒ را بر دوش حوزه Ùˆ روحانیت قرار دادیم. کسی به این نکات توجه نمی‌کند Ùˆ در عین حال Ú©Ù‡ طلبه‌های ما این مسئولیت‌های مختل٠را دارند در عرصه‌های درسی Ùˆ بحثی هم Ù…ÛŒ‌درخشند. طلبه‌های امروز ما در رابطه با مسائل نوپیدا، مسائل … (Û²Û´:ÛµÛ°)ØŒ مسائلی Ú©Ù‡ مسبوق به سابقه نیست، واقعاً پاسخگو هستند. در همین مجلات علمی حوزوی. ما علم را در Ú†Ù‡ خلاصه Ù…ÛŒ‌کنیم؟ اگر در علوم خاصی خلاصه کنیم ممکن است بگوییم آنها، چون در درس Ùˆ بحث بودند در این زمینه بیشتر، ولی اگر گستره کار روحانیت را ببینیم من معتقد هستم Ú©Ù‡ روحانیت امروز موÙÙ‚‌تر است.

با توجه به بار مسئولیت روحانیت؟

بله؛

Ùˆ آیا ما متناسب با این باری Ú©Ù‡ بر دوش کشیدن برای آن‌ها زمینه‌ای Ùراهم کردیم Ú©Ù‡ خود را به نوعی تقویت علمی کنند Ùˆ هم تقویت برای خدمتگزاری

دقیقاً سÙارشی Ú©Ù‡ مسئولین حوزه به طلبه‌های عزیز دارند Û¸ سال دÙاع مقدس این طلبه‌های عزیز ما جنگ را در کنار عزیزان رزمنده اداره کردند. امروز تعداد شهدای روحانیت در مقایسه با سایر اصنا٠قابل قیاس نیست، آن هم با آن شرایط زندگی Ú©Ù‡ عرض کردم در یک سطح بسیار پائینی عده زیادی از طلبه‌های ما زندگی Ù…ÛŒ‌کنند، اما اÙتخار Ù…ÛŒ‌کنند Ú©Ù‡ طلبه هستند، اÙتخار Ù…ÛŒ‌کنند Ú©Ù‡ خدمتگزار دین Ùˆ انقلاب هستند.

الان میزان شهریه‌هایی Ú©Ù‡ پرداخت Ù…ÛŒ‌شوداز طر٠مدرسه‌های مختل٠و مراجع مختلÙ

عمده مراجع بزرگوار

یکسان هست؟

خیر. متÙاوت است. هر مرجع بزرگواری به تناسب آن Ú†Ù‡ Ú©Ù‡ مصلحت Ù…ÛŒ‌بیند یا امکاناتی Ú©Ù‡ در اختیار دارد، من این مطلب را نه از باب گلایه بیان کنم Ú©Ù‡ مطالبات از حوزه‌های ما زیاد است در عین حال Ú©Ù‡ بودجه‌های Ùراوانی در جا‌های دیگر مصر٠می‌شود. این بودجه‌ها صر٠طلبه نمی‌شود. در واقع بودجه‌های دولتی صر٠طلبه نمی‌شود، بیشتر در کار‌های Ùرهنگی Ùˆ گاهی کار‌های آموزشی ممکن است بودجه‌ای در حوزه‌های علمیه ما وارد شود.

برخی در ایام بودجه Ù…ÛŒ‌آیند بودجه‌ها را عیان Ù…ÛŒ‌کنند Ùˆ یک سری بودجه‌های دیگر را عیان نمی‌کنند Ùˆ سراغ بودجه حوزه Ù…ÛŒ‌روند.

متاسÙانه این چنین است. به هر تقدیر Ù…ÛŒ‌گوییم قصد خیر دارند، ولی خوب نیست این چنین با حوزه برخورد کنند.

یک بحثی جدیداً پیش آمده بود در مورد Ùردی در حوزه مرجعیت Ùˆ این‌ها، آیا اعلام مرجعیت سازوکار خاصی در حوزه دارد یا اگر بخواهیم به زبان عام بیان کنیم به Ú†Ù‡ صورت است؟

مرجعیت در سیر تاریخی خود تا جایی Ú©Ù‡ بنده اطلاع دارم معمولاً کسانی Ú©Ù‡ در حوزه‌های علمیه ما اهل تدریس بودند Ùˆ جایگاه علمی آن‌ها برای حوزویان شناخته Ù…ÛŒ‌شد، شاگرد Ùˆ تدریس داشتند Ùˆ گاهی مواقع اجازه اجتهاد از مرجع زمان خود Ù…ÛŒ‌گرÙتند، آرام آرام به خاطر جایگاه علمی Ú©Ù‡ در حوزه‌ها پیدا Ù…ÛŒ‌کردند بعد از Ùوت یک مرجع به عنوان یک مرجع شناخته Ù…ÛŒ‌شدند Ùˆ عمدتاً شاگردان این مرجع نقش در معرÙÛŒ این شخصیت داشتند. در یک برهه‌ای بعد از این مراحل جامعه مدرسین به عنوان یک مجموعه‌ای Ú©Ù‡ دارای بیش از ÛµÛ° سال، نیم قرن خدمت در حوزه‌های علمیه است، ملاحظه Ùرمودید بعد از Ùوت برخی از بزرگان ما همانند مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی، مرحوم آیت‌الله العظمی اراکی اعلام مرجعیت کردند Ùˆ تعدادی از بزرگان را به عنوان مرجع به مردم معرÙÛŒ کردند. آخرین مرحله‌ای Ú©Ù‡ در تعیین مرجعیت اتÙاق اÙتاده همان اقدامی بود Ú©Ù‡ جامعه مدرسین انجام داده است. بعد از آن اتÙاقی Ù†ÛŒÙتاده Ú©Ù‡ جامعه مدرسین دوباره اعلام مرجعیت کند، چون بحمدالله مراجع حضور Ùˆ وجود دارند، ولی عمدتاً تعیین مرجع بیشتر به خاطر شناختی است Ú©Ù‡ خود حوزویان در مرحله اول پیدا Ù…ÛŒ‌کنند. جایگاه علمی آن‌ها را Ù…ÛŒ‌دانند، موقعیت اجتماعی را Ù…ÛŒ‌بینند Ùˆ جهاتی Ú©Ù‡ در مرجعیت معمولاً شرط است. انتخابات Ùˆ امثال ذلکی در کار نیست.

مثلاً برخی اÙراد Û³-Û² سال پیش مورد یک بنده خدایی بود Ú©Ù‡ جامعه مدرسین اعلام کرد ایشان مرجعیت ندارد Ùˆ ایشان خود اصرار داشت مرجعیت دارد اخیراً هم باز یک بنده خدایی مطرح شده Ú©Ù‡ Ùضای رسانه‌ای خیلی بدان Ù…ÛŒ‌پردازد Ú©Ù‡ در این مورد هم اظهارنظر جامعه مدرسین را ندیدم.

جامعه مدرسین اظهارنظر رسمی نداشته است.

در ایام عزاداری سالار شهیدان (ع) هستیم. یکی از چیز‌هایی Ú©Ù‡ مطرح Ù…ÛŒ‌شد Ùˆ خیلی از علما Ùˆ مراجع روی این تاکید کردند Ú©Ù‡ نباید باشد، Ú†Ù‡ علنی Ùˆ Ú†Ù‡ غیرعلنی Ùˆ حتی حضرت آقا روی این اشاره کردند. درباره قمه زنی بود Ú©Ù‡ اتÙاق Ù…ÛŒ‌اÙتاد البته در بخش‌های از قم هم اتÙاق Ù…ÛŒ‌اÙتاد. شنیده شده این به حداقل رسیده است.

خوشبختانه به خاطر تبعیت مردم به خصوص نسبت به نظر مقام معظم رهبری، ما در این سال‌های اخیر حقیقتاً شاهد کاهش این اقدام هستیم. دلیل این است Ú©Ù‡ دشمنان ما از هر سوژه‌ای علیه ما استÙاده Ù…ÛŒ‌کنند Ùˆ گاهی چهره اسلام را به Ø´Ú©Ù„ دیگری نشان Ù…ÛŒ‌دهند. من معتقد هستم کسانی Ú©Ù‡ قمه Ù…ÛŒ‌زنند عشق Ùˆ ارادت به حضرت ابا عبدالله الحسین، سید Ùˆ سالار شهیدان، دارند Ùˆ نمی‌توان عشق این‌ها را نادیده گرÙت، ولی اگر این‌ها توجه داده شوند کار شما در عین حال Ú©Ù‡ برای شما مقدس است Ùˆ در راه عشق Ùˆ ارادت به اباعبدالله (ع) است، اما همین کار شما مایه سواستÙاده دشمن خواهد شد Ùˆ اولاً چهره امام حسین (ع) Ùˆ چهره ارادتمندان امام حسین (ع) در نگاه دیگران به نوع دیگر جلوه Ù…ÛŒ‌کند، به Ø´Ú©Ù„ طبیعی عزیزان موقعی Ú©Ù‡ بÙهمند دشمن آن طور بهره‌برداری Ù…ÛŒ‌کند، خود به خود کاهش پیدا کرده از این جهت روشنگری Ùˆ تبیین شده است Ùˆ به نظر من الان شرایط ما شرایط مناسب‌تری نسبت به سال‌های قبل است.

جریانی Ú©Ù‡ سواستÙاده Ù…ÛŒ‌کند Ùˆ همیشه سواستÙاده Ù…ÛŒ‌کرد Ùˆ شاید بتوان Ú¯Ùت الان هوشمندانه‌تر سواستÙاده Ù…ÛŒ‌کند، برخی معتقدند در اربعین امسال Ùˆ در Ú©Ù„ در پیاده‌روی اربعین به خصوص امسال باز هم ممکن است نقش Ø¢Ùرینی کنند.

این حرکت بزرگ اربعین Ú©Ù‡ هر سال تعداد شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی اربعین از سال‌های گذشته قاعدتاً بیشتر است، خیلی مراقبت Ùˆ دقت لازم دارد Ú©Ù‡ هیچ سوژه‌ای به دست دشمن ندهیم Ùˆ خالصانه به تعبیر مقام معظم رهبری انتظار داریم Ú©Ù‡ اربعین تمدن‌ساز برای ما باشد یعنی یک شروعی برای رسیدن به آن تمدن. ما در هیچ جای دنیا چنین راهپیمایی با این عظمت سراغ نداریم Ùˆ کاملاً این حرکت الهی Ùˆ خدایی باشد Ùˆ همان طور Ú©Ù‡ کار Ùˆ حرکت حسین ابن علی برای خدا بود، کار Ùˆ حرکت ما هم برای خدا باشد.

در یک جلسه‌ای اشاره شد Ú©Ù‡ سال گذشته Ùقط موکب‌های ایرانی Û¶Û° میلیون پرس غذا دادند. این خیلی است Ùˆ باورنکردنی است Ú©Ù‡ تنها موکب‌های ایرانی این چنین بود.

من همین جا نکته‌ای بیان کنم Ú©Ù‡ شنوندگان عزیز ما حتماً توجه پیدا Ù…ÛŒ‌کنند Ú©Ù‡ هم رهبر معظم انقلاب Ùˆ هم بقیه دلسوزان یک توصیه‌ای به راهپیمایان Ùˆ عزیزان از ایران کردند، Ú©Ù‡ در این مراسم شرکت Ù…ÛŒ‌کنند، کاری نکنید Ú©Ù‡ میزبانان ما یعنی مردم عزیز Ùˆ بزرگوار عراق Ùˆ عشایر عراق احساس دیگری پیدا کنند. ما توجه داریم Ú©Ù‡ این‌ها با شرایط سختی Ú©Ù‡ گاهی مواقع در زندگی دارند آرام آرام پول‌ها را جمع Ù…ÛŒ‌کنند تا بتوانند در ایام اربعین پذیرایی Ùˆ میزبانی از زائرین اباعیدالله الحسین (ع) کنند. یکباره موکب‌های بزرگ Ùˆ امکانات بزرگ داریم Ú©Ù‡ آن‌ها احساس Ú©ÙˆÚ†Ú©ÛŒ در مقابل کاری Ú©Ù‡ ما انجام Ù…ÛŒ‌دهیم نکنند. به تعبیر روشن‌تر ما به Ú©Ù…Ú© آن‌ها بشتابیم نه این Ú©Ù‡ در مقابل آن‌ها جلوه گری کنیم Ùˆ آن‌ها آن کار مقدس Ùˆ کاری Ú©Ù‡ به ظاهر Ú©ÙˆÚ†Ú© است، ولی در نزد خداوند Ùˆ حسین ابن علی بزرگ است، از کار خود احساس شرمندگی نکنند Ùˆ کار آن‌ها Ú©ÙˆÚ†Ú© تلقی نشود.

متاسÙانه این روز‌ها شرایطی در خیابان‌های قم وجود دارد Ú©Ù‡ متدینین از این شرایط رنج Ù…ÛŒ‌برند. امروز شاهد به روز شدن منکرات Ùˆ تنوع در هنجارشکنی‌های Ùرهنگی هستیم Ùˆ این وضع زیبنده شهر قم نیست. این را شما بیان کردید.

بله. واقعیت مطلب این است Ú©Ù‡ رهبر معظم انقلاب در دو نوبت اظهار نگرانی از وضع قم کردند Ú©Ù‡ البته همه ما Ú©Ù‡ در قم زندگی Ù…ÛŒ‌کنیم، بزرگان ما Ú©Ù‡ در قم زندگی Ù…ÛŒ‌کنند، مردم متدین Ùˆ علاقه‌مند به اسلام Ùˆ دین Ùˆ معنویت Ùˆ انقلاب نگران هستند. خوشبختانه اقدامات خوبی در حال انجام است. من همین جا از مسئولین عزیز قم تشکر Ù…ÛŒ‌کنم، ولی این کار امکانپذیر نیست با قرارگاه Ùˆ مجموعه مسئولین جمع شوند کار موÙقیت لازم را ندارد. تک تک مردم قم باید پای کار بیایند. اگر مردم همراهی Ùˆ همکاری کردند تنها این را نمی‌گویم، در هر مسئله اجتماعی اگر مردم به Ú©Ù…Ú© نیایند طبیعتاً آن کار موÙÙ‚ نخواهد شد. مغازه‌دار ما نسبت به حجاب Ùˆ عÙا٠حساسیت نشان دهد. راننده تاکسی ما نسبت به مسئله حجاب Ùˆ عÙا٠حساسیت نشان دهد.

واقعاً دو بار حضرت آقا درباره قم تذکر دادند؟

بله. ما دشمن را دست Ú©Ù… نگیریم. دشمن نقشه Ùˆ طراحی دارد. در دوران مختل٠گاهی درگیر دعوا‌های جناحی شدیم، غاÙÙ„ شدیم از این Ú©Ù‡ دشمنی داریم Ú©Ù‡ این دشمن ما دین Ùˆ ارزش‌های ما را نشانه Ù…ÛŒ‌گیرد. درگیر مسائل جناحی Ùˆ سیاسی شدیم. در انتخابات‌های مختل٠عده‌ای با حیثیت Ùˆ آبروی یکدیگر بازی کردند Ùˆ این‌ها زمینه‌های Ù†Ùوذ دشمن است، Ù†Ùوذ Ùرهنگی است. رهبر معظم انقلاب چقدر درباره ناتوی Ùرهنگی Ùرمودند، شبیخون Ùرهنگی Ùرمودند، Ùرمودند Ùضای مجازی قتلگاه جوانان ما است. رهبری دیگر Ú†Ù‡ باید بÙرمایند.

حاج آقای حسینی بوشهری متولد ۱۳۳۵، بردخون بندر دیر بوشهر هستند. بردخون کجای بندر دیر Ù…ÛŒ‌شود؟

بین بوشهر Ùˆ بندر دیر واقع شده، یعنی Ùاصله آن تا بوشهر به سمت جنوب یک ساعت Ùˆ نیم است Ùˆ تا بندر دیر حدود Û´Ûµ-Û´Û° دقیقه راه است.

Ú†Ù‡ کشاورزی آنجا Ù…ÛŒ‌کردند؟

آنجا کشاورزی دیمی، گندم و جو، داشتند.

پدر علاوه بر اینکه روحانی …

پدرم جایگاه ویژه‌ای داشت. نه به اعتبار اینکه پدر ما بود مورد احترام بود. تا زمانی Ú©Ù‡ ایشان در حیات بود مردم آنجا کمتر به دادگاه مراجعه Ù…ÛŒ‌کردند. کار ایشان Ùصل خصومت بود. من به یاد دارم گاهی اوقات Û´ ساعت Ù…ÛŒ‌نشست Ùˆ دعوا‌های زن Ùˆ شوهر، دعوا‌های مختل٠دیگر را با حوصله حل Ùˆ Ùصل Ù…ÛŒ‌کردند Ú©Ù‡ من حقیقتاً آن حوصله را، نه اینکه ندارم، ولی واقع مطلب این است Ú©Ù‡ چنین Ùرصتی برای من پیش نیامده است. ایشان Ù…ÛŒ‌نشستند Ùˆ بعد Ú©Ù‡ دعوا تمام Ù…ÛŒ‌شد Ùˆ صلح Ùˆ آشتی برقرار بود، از جیب خود پول درمی‌آورد Ùˆ مثلاً Ù…ÛŒ‌Ú¯Ùت ظاهراً دعوای شما زن Ùˆ شوهر قدری به خاطر بی‌پولی است Ùˆ این را بروید چیزی بخرید Ùˆ با بچه‌ها بخورید Ùˆ Ú©Ù… آوردید سراغ من بیایید.

چند برادر و خواهر بودید؟

ما سه برادر و ۴ خواهر هستیم. کما این که من خودم سه پسر و ۴ دختر دارم.

مانند پدر.

بله.

چه سالی ازدواج کردید؟

۱۳۵۳ ازدواج کردم.

یعنی ۱۸ ساله بودید؟

بله.

چطور با حاج خانم آشنا شدید؟

آنجا دخترعموی ما بودند Ùˆ در یک محله زندگی Ù…ÛŒ‌کردیم. رÙت Ùˆ آمد‌ها طبیعی بود.

دخترعموی شما بودند؟

بله.

مهریه چقدر بود؟

مهریه شاید تعجب کنید که ۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

به حاج خانم چقدر در کار خانه Ú©Ù…Ú© Ù…ÛŒ‌کنید؟

حقیقتاً خیلی درگیر کار بیرون هستم. آن هم شاید Û´-Û³ سال بعد از ازدواج من درگیر اداره مدرسه حوزه بودم Ùˆ تا الان این همینطور ادامه دارد، کار طلبگی Ùˆ تدریس Ùˆ اداره مدرسه Ùˆ حوزه Ùˆ امثال ذلک وجود دارد. وقت من خیلی بیرون از خانه صر٠می‌شود؛ لذا Ùقط کاری Ú©Ù‡ از دست من برمی‌آید، تشکر Ùˆ تقدیر است.

اهل غذا درست کردن هم نیستید؟ Ù…ÛŒ‌گویند طلبه‌ها غذا Ù…ÛŒ‌توانند درست کنند.

من بلد هستم. زمانی Ú©Ù‡ طلبه بودم، خودم غذا Ù…ÛŒ‌پختم. الان هم بلد هستم.

ولی انجام نمی‌دهید.

وقت نمی‌کنم.

Ùقط تشکر Ù…ÛŒ‌کنید.

بله (Ù…ÛŒ‌خندد). البته تشکر برای خانواده هم مهم است Ùˆ خیلی‌ها این را هم ندارند.

بله. اهل تÙریح هستید؟

خیلی Ú©Ù…! متاسÙانه وقت تÙریح ندارم.

ورزش چطور؟

دوست دارم، ولی Ùرصت ندارم.

جوانی هم ورزش نمی‌کردید؟

خیر متاسÙانه. خیلی Ú©Ù… بود.

علاقه‌مند به ورزش خاصی هستید؟

بله. پیاده‌روی را دوست دارم. در همین حد است.

اهل Ùوتبال دیدن یا ورزشی نیستید؟

گاهی Ùرصت کنم Ù…ÛŒ‌بینم.

اهل قرمز و آبی نیستید؟

نه، عادی هستم. بچه‌ها گاهی مواقع نگاه Ù…ÛŒ‌کنند Ùˆ ما هم Ùرصتی داشته باشیم کنار آن‌ها Ù…ÛŒ‌نشینیم Ùˆ سوال Ù…ÛŒ‌کنم Ú†Ù‡ شد Ùˆ Ú†Ù‡ نشد. در همین حد است.

Ú¯Ùته بودید متاسÙانه برخی کارگردانان Ùˆ تهیه‌کننده‌های Ùیلم‌ها Ùˆ سریال‌ها شان Ùˆ جایگاه روحانیت را در ساخت محصولات خود Ø­Ùظ نمی‌کنند.

این گلایه‌ای است Ú©Ù‡ چند سالی دارم، ولی گوش شنوایی نیست.

مثلاً مصداق این چیست؟

ببینید، گاهی اوقات هنرمندی لباس روحانیت Ù…ÛŒ‌پوشد Ùˆ در چهره روحانی نقش بازی Ù…ÛŒ‌کند، مردم ما این چهره را Ù…ÛŒ‌شناسند، طناز است Ùˆ چهره کاملاً شناخته شده است Ùˆ یکباره این چهره را با لباس روحانیت Ù…ÛŒ‌بینند Ú©Ù‡ با یک آدابی است. برای مردم حالتی ایجاد Ù…ÛŒ‌شود Ú©Ù‡ حالا Ù…ÛŒ‌توانند از Ùرد دیگری استÙاده کنند، چرا الزاماً سراغ کسی Ù…ÛŒ‌روند Ú©Ù‡ در چهره‌های مختل٠دیده شده Ùˆ بعد یکباره در لباس روحانیت است.

من، چون شما را خیلی دوست دارم Ùˆ Ù…ÛŒ‌دانم به بنده لط٠دارید من قدری جسارت Ù…ÛŒ‌کنم Ùˆ در حریم روحانیت وارد Ù…ÛŒ‌شوم. مثلاً سریال نون Ø® بود Ú©Ù‡ سریال عید ما بود Ùˆ آقای هومن حاجی عبداللهی طناز بودند، ولی لباس روحانیت پوشیدند. خیلی پیام‌های خوبی برای مردم با همان لباس تبیین کرده است. شیرین بوده Ùˆ مردم Ù…ÛŒ‌خندیدند. خداوکیلی Ú†Ù‡ اشکالی داشته است؟

من خداوکیلیش را کار ندارم، ما مخال٠نیستیم، ولی بالاخره مردم برای این لباس روحانیت جایگاهی ویژه‌ای قائل هستند.

این را قبول دارم، درست است.

Ù…ÛŒ‌خواهید استÙاده کنید از چهره دیگری استÙاده کنید Ú©Ù‡ مردم این چهره را در دو حالت نبینند.

یعنی از آدم ناشناس استÙاده کنند؟

یعنی اÙرادی Ú©Ù‡ ذهنیت اینچنینی در مورد آن‌ها وجود نداشته باشد.

چند حوزوی خوب حوزه در عرصه Ùیلم Ùˆ سریال تربیت کرده Ú©Ù‡ مشاوره بدهند؟

من نمی‌دانم چند Ù†Ùر هستند، ولی شخصاً معتقد هستم Ú©Ù‡ روحانیت یعنی تعدادی Ú©Ù‡ ذوق Ùˆ سلیقه دارند، من معتقد هستم باید حضور داشته باشند. ما این Ø´Ú©Ù„ÛŒ حر٠می‌زنیم باید Ø´Ú©Ù„ دیگر آن را هم بیان کنیم.

احسنت. باید نیرو‌هایی تربیت شوند Ú©Ù‡ به آن Ùضا نزدیک شوند Ùˆ بتوانند مشاوره‌های ملموسی بدهند.

دقیقا اعتقاد من بر این است لذا گاهی اوقات به طلبه‌ها Ù…ÛŒ‌گویم ما Ú©Ù…‌کاری Ù…ÛŒ‌کنیم.

قبول کنید Ú©Ù‡ همین جنگ Ùرهنگی Ú©Ù‡ بیان Ù…ÛŒ‌کنید عرصه را به صورتی Ù…ÛŒ‌کند Ú©Ù‡ از راه‌های مختل٠به مردم Ùˆ مخاطب دست یابیم Ùˆ این کار ما را سخت Ù…ÛŒ‌کند.

ولی صداوسیما حقیقتاً در مناسبت‌های مختلÙØŒ Ú†Ù‡ مناسبت‌های مذهبی Ùˆ Ú†Ù‡ مناسبت‌های انقلابی سنگ تمام Ù…ÛŒ‌گذارد؛ در دهه محرم شاهد بودیم. حقیقتاً مراسم عزاداری مردم را Ú†Ù‡ زیبا صداوسیما پوشش داد. Ú†Ù‡ تاثیرگزار بود. Ùرهنگ‌های مختل٠و آئین مختل٠را نشان داد. این را صداوسیما به خانه‌ها برد. انتظار مومنین Ùˆ متدینین این است Ú©Ù‡ در همه عرصه‌ها باشد ولو لبخند، ولو طنز، ولی طنز متناسب با اعتقاد مردم باشد.

شما قبل از انقلاب هم در بوشهر سخنرانی‌های آتشین Ù…ÛŒ‌کردید.

به یاد دارم مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین شهید آشوری قبل از پیروزی انقلاب در منزلش در حال وضو گرÙتن به شهادت رسید. جو Ø®Ùقان آن روز

بوشهر جو عجیبی بود. ساواک اجازه نمی‌داد حتی ایشان دÙÙ† شود Ùˆ بالاخره دÙÙ† شد. در منطقه‌ای به نام چغادک دÙÙ† شدند Ùˆ الان قبر این عالم بزرگ آنجاست. خبر رسید، من بÙردخون بودم. خبر رسید Ú©Ù‡ ایشان شهید شده Ùˆ ظاهراً چهلمین روز شهادت ایشان بود من به یاد دارم مجلسی در مسجد آنجا برگزار شد Ùˆ من سخنران بودم. سن من حدود Û±Û¹ یا Û²Û° سال بود. اخیراً این نوار را پیدا کردم Ùˆ دوباره Ú¯Ù… کردم، البته اگر بگردم پیدا Ù…ÛŒ‌شود. اصلاً باور نمی‌کردم Ú©Ù‡ در آن شرایط Ø®Ùقان اینچنین… مسجد هم کنار پاسگاه Ùˆ ژاندارمری آن زمان بود. خیلی نطق آتشینی داشتیم کسانی Ú©Ù‡ اطرا٠من بودند Ù…ÛŒ‌Ú¯Ùتند آینده‌ای برای خود پیش‌بینی کردید؟ Ú¯Ùتم برای خدا صحبت کردیم. قبل از انقلاب اعلامیه‌هایی Ú©Ù‡ حضرت امام Ù…ÛŒ‌دادند به بوشهر Ù…ÛŒ‌Ùرستادیم Ùˆ گاهی خودمان Ù…ÛŒ‌بردیم. همراه با انقلاب بودیم تا انقلاب پیروز شد Ùˆ من حدود Û·-Û¶ ماه مسئول کمیته انقلاب آنجا شدم.

چون منطقه ما عبا با پشم شتر Ù…ÛŒ‌باÙند، Ú¯Ùتم Ù…ÛŒ‌خواهم خدمت امام برسم Ùˆ با خودم یک عبا برای امام به عنوان هدیه ببرم. سÙارش دادم Ùˆ عبایی آوردند Ùˆ با خودم آوردم. خدا رحمت کند، مرحوم آقای توسلی خدمت امام بودند، وقتی گرÙتم Ùˆ خدمت امام رÙتم. خلاصه این عبا را با خود برده بودم. سلام کردم Ùˆ دست امام را بوسیدم Ùˆ Ú¯Ùتم من از بوشهر آمدم Ùˆ این عبای شتری خدمت شما باشد. امام تبسمی کرد Ùˆ Ùرمود برای خود شما باشد. من Ú¯Ùتم این همه راه را آوردم Ú©Ù‡ به شما تقدیم کنم، خیلی تعجب کردم امام با یک نگاهی عبا را برداشت Ùˆ اندرونی تشری٠بردند Ùˆ عبا را گذاشتند Ùˆ پیش من برگشتند. این حالت را Ùراموش نمی‌کنم. عبا را از من گرÙتند Ùˆ اندرونی گذاشتند Ùˆ دوباره پیش من برگشتند. از آنجا Ùˆ وضع آنجا سوال کردند Ùˆ مدتی خدمت ایشان بودم Ùˆ مرخص شدم.

بعد به قم برگشتید؟

من به قم برگشتم. مشغول درس Ùˆ بحث Ùˆ برنامه‌های درسی شدم.

اولین سمتی که به شما پیشنهاد دادند کجا بود؟

من سمت‌های رسمی نداشته‌ام، بیشتر حوزوی بودم Ùˆ همینطور حوزوی ماندم. آن زمان مدرسه رسالت را اداره Ù…ÛŒ‌کردیم. قبل از پیروزی انقلاب بود. آرام آرام برخی مدارس دیگر بود Ùˆ بعد این کار طلاب غیرایرانی را اداره Ù…ÛŒ‌کردم Ùˆ هنوز هم ادامه دارد، به عنوان هیات امنا اداره Ù…ÛŒ‌کنیم. آرام آرام به مدیریت حوزه رسیدیم. من بی‌توÙیق بودم البته احساس من همیشه این بوده Ùˆ هست Ú©Ù‡ اگر بتوانیم طلبه تربیت کنیم Ú©Ù‡ این طلبه‌ها در خدمت اسلام Ùˆ انقلاب باشند، کار بزرگی انجام Ù…ÛŒ‌شود.

جبهه چطور؟

من جبهه به صورت متناوب Ù…ÛŒ‌رÙتم. الان برخی عکس‌ها را دارم Ú©Ù‡ پیشانی‌بند‌های «ÛŒØ§ حسین» را داریم. Ù…ÛŒ‌رÙتیم Ùˆ بیشتر کار تبلیغی در ایام جبهه داشتم. در گردان‌ها Ùˆ جا‌های مختل٠می‌رÙتیم Ùˆ برای رزمندگان صحبت Ù…ÛŒ‌کردیم.

اولین باری که به خبرگان از بوشهر انتخاب شدید چه زمانی بود؟

الان دوره دومی هست Ú©Ù‡ در خبرگان هستم. یک دوره Û¸ ساله را گذراندم Ùˆ این هم دوره چهار ساله بعدی است Ú©Ù‡ Û¶-Ûµ ماه مانده است. شاید Û±Û² سال Ùˆ خرده‌ای است.‌

Ù…ÛŒ‌توان Ú¯Ùت Û¸Û¶ بود.

تقریباً.

سال ۶۸ در هنگام رحلت امام در حوزه بودید.

بله. جالب این است Ú©Ù‡ همان روزی Ú©Ù‡ امام رحلت کردند من به تهران آمدم. در عین حال Ú©Ù‡ مسئولیتی نداشتم، ولی پردغدغه بودم. با برخی دوستان به تهران آمدم Ùˆ اطرا٠مجلس خبرگان Ùˆ منتظر Ùˆ نگران بودم Ú©Ù‡ بحث رحلت امام بود Ùˆ از سوی دیگر دنبال Ù…ÛŒ‌کردیم Ú†Ù‡ اتÙاقی خواهد اÙتاد.

در حوزه‌ها Ú†Ù‡ خبر بود Ùˆ Ú†Ù‡ Ùکری Ù…ÛŒ‌کردند؟

همه این مسئله را با دغدغه Ùˆ نگرانی دنبال Ùˆ پیگیری Ù…ÛŒ‌کردند. برای رحلت امام انصاÙاً حوزه تا Û´Û° روز یا بیشتر در Ùیضیه مراسم عزاداری بود، یعنی هر روز از سوی یک استان Ùˆ یک شهرستان در Ùیضیه در ایام رحلت حضرت امام سخنرانی بود.

هر روز؟

تقریباً آنچه من به یاد دارم اینطوری بود. تا Û´Û° روز ادامه داشت Ùˆ بعد Ú©Ù‡ مقام معظم رهبری برای رهبری انتخاب شدند، حقیقتاً Ùضایی ایجاد شد، هم مردم Ùˆ هم روحانیت امیدوار شدند Ùˆ هم حوزه‌ها امیدوار شدند Ùˆ نقش بسیار مهمی در امید به آینده گذاشت Ú©Ù‡ هر روز هم Ù…ÛŒ‌گذرد امید ما بیشتر Ù…ÛŒ‌شود.

Ú†Ù‡ سالی مدیر حوزه‌های علمیه با Ø­Ú©Ù… حضرت آقا شدید؟

بنده Û´Û° ساله بودم. ابتدا به عنوان قائم مقام حضرت آیت‌الله استادی به حوزه رÙتم. مدتی قائم مقام ایشان بودم. بعد از اینکه ایشان استعÙا دادند Ùˆ از حوزه جدا شدند شورای حوزه بعد از ایشان، ما را به عنوان مدیر حوزه انتخاب کردند.

بعد از رحلت امام اگر بخواهید بین دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی رÙسنجانی Ùˆ آقای خاتمی Ùˆ آقای احمدی‌نژاد Ùˆ آقای روحانی مقایسه کنید کدام را موÙÙ‚‌تر Ù…ÛŒ‌دانید؟

من خیلی قضاوت زیادی نمی‌توانم کنم Ùˆ انچه Ú©Ù„ÛŒ Ù…ÛŒ‌توانم بیان کنم هر دولتی Ú©Ù‡ سرکار آمده در حد توان خودش برای کشور کار کرده است، منتهی طبعاً هر کدام بی‌نقص نبودند. در یک عصر بحث سازندگی مطرح شد، مرحوم آقای هاشمی مطرح کردند. بعد از جنگ Ùˆ بعد از پایان جنگ بود. عده‌ای تلقی به امر مثبت کردند Ùˆ عده‌ای Ú¯Ùتند، ما را وارد Ùضای دیگری کردند Ùˆ از Ùضای جبهه Ùˆ شرایط جبهه ما را وارد Ùضای دیگری کرده است Ùˆ هد٠ایشان این بود Ú©Ù‡ بعد از چند سالی Ú©Ù‡ جنگ داشتیم، بمباران داشتیم، شرایط سختی داشتیم، کشور روی آبادانی برود. منتهی نگاهی Ú©Ù‡ نسبت به آبادانی بود برای عده‌ای قابل قبول نبود. در زمان آقای خاتمی هم شرایطی برای کشور پیش آمد Ùˆ شاید در مقطعی، حضور ایشان در مقابله با تهدیداتی Ú©Ù‡ دشمنان نسبت به انقلاب ما داشتند Ù…Ùید بود، منتهی بحث‌هایی Ú©Ù‡ مطرح شد Ùˆ Ùضا‌هایی Ú©Ù‡ در مجلس Ùˆ مسائل اینچنینی به وجود آمد، قدری مشکلاتی از نظر Ùرهنگی یا مسائل دیگری برای کشور ایجاد کرد. در عین حال، عرض Ù…ÛŒ‌کنم Ú©Ù‡ اقدامات خوبی هم در زمان ایشان به نظر من، انجام شد.

زمان آقای احمدی‌نژاد هم گام‌های خوبی برداشته شد، در جهت بحث عدالت Ùˆ امیدی Ú©Ù‡ به جامعه داده شد، منتهی این ادامه پیدا نکرد. آن Ú†Ù‡ جامعه متوقع بود ادامه یابد، به هر دلیل ادامه نداشت. جناب آقای روحانی هم Û´ سال را گذرانده‌اند Ùˆ نزدیک دو سال از Û´ سال دوم باقی مانده است. ایشان هم تلاش داشتند خدمت Ùˆ کار کنند Ùˆ زحمات زیادی خود ایشان Ùˆ مجموعه ایشان متحمل شدند، منتهی شرایط کشور در مجموع شرایط سختی است Ùˆ شرایطی است Ú©Ù‡ مواجه با کشور‌ها Ùˆ دولت‌هایی هستیم Ú©Ù‡ ما را درگیر مسائل روزمره جامعه ما Ù…ÛŒ‌کنند. این یکی از مشکلات جدی کشور است. انتظاری Ú©Ù‡ مردم ما از دولت‌ها دارند همراهی با رهبری است. این یک انتظار طبیعی است Ú©Ù‡ مردم ما دارند Ùˆ هر دولتی Ú©Ù‡ توانسته بیشترین همراهی را با رهبری داشته باشد، Ú†Ù‡ زمان امام Ùˆ Ú†Ù‡ زمان مقام معظم رهبری، توÙیقات آن دولت‌ها بیشتر بوده است. دشمنان ما این احساس را نداشته باشند Ú©Ù‡ دوقطبی در یک جامعه به وجود آمده Ùˆ رهبری نگاهی دارد Ùˆ مسئولین Ùˆ دولت‌ها نگاه دیگری دارند. هر Ú†Ù‡ منسجم‌تر Ùˆ متحدتر Ùˆ همراه‌تر Ùˆ هم‌دل‌تر باشیم این ایستادگی Ùˆ مقاومتی Ú©Ù‡ رهبری مطرح کردند در این ایستادگی موÙÙ‚‌تر بوده‌ایم.‌

Ù…ÛŒ‌توان Ú¯Ùت یکی از نقاط اوج سÙر آقای رئیس‌جمهور به نیویورک بود Ú©Ù‡ سخنرانی عزتمندانه داشتند.

همین سÙری Ú©Ù‡ اشاره کردید، هر جا انسجام Ùˆ همدلی Ùˆ همراهی باشد مردم هم احساس آرامش Ù…ÛŒ‌کنند. این صحبت ایشان در آنجا صحبتی بود Ú©Ù‡ مایه عزت برای جمهوری اسلامی بود، ما هم طرÙدار صلح هستیم Ùˆ هم در شرایط تحریم اهل مذاکره این Ø´Ú©Ù„ÛŒ نیستیم، چون این مذاکره به معنای تسلیم شدن است. این سخنی عزتمندانه بود.

این در حالی است که رئیس جمهور امریکا همه را واسطه کرد.

بله. همه را واسطه کرد Ú©Ù‡ مذاکره کند Ùˆ این نشان Ù…ÛŒ‌دهد موقعی Ú©Ù‡ از یکجا مورد تائید Ùˆ حمایت قرار Ù…ÛŒ‌گیرد، نگاه رهبری Ú©Ù‡ پرچم‌دار انقلاب Ùˆ به عنوان یک پشتیبان است، رئیس جمهور ما آنجا هم Ù…ÛŒ‌رود، موÙÙ‚ Ù…ÛŒ‌درخشد.

چون روسای مختلÙÛŒ را در خبرگان درک کردید، خدا رحمت کند حضرت ایت‌الله مشکینی بودند، آیت‌الله هاشمی رÙسنجانی، آیت‌الله مهدوی کنی، آیت‌الله هاشمی شاهرودی (ره).

آیت‌الله هاشمی رÙسنجانی نائب رئیس بودند.

بله.

آیت‌الله یزدی بودند.

بله؛ Ùˆ آیت‌الله جنتی بودند. هر کدام چقدر تÙاوت با هم داشتند؟

من معتقد هستم اگر بخواهم یک جمله بگویم آن جمله مناسب این است Ú©Ù‡ هر کدام در جایگاه خودشان زیبایی‌های خود را داشتند. آدم‌ها متÙاوت هستند.

زمان ریاست آیت‌الله هاشمی تنش زیاد بود؟

گاهی اختلاÙاتی پیش Ù…ÛŒ‌آمد، نگاه‌ها متÙاوت بود. مسائلی مطرح Ù…ÛŒ‌شد. تنش به آن معنا نبود، چون علما در این مجلس هستند. به تعبیر روشن‌تر، این مجلس شیوخ است Ùˆ ممکن است اختلا٠نظری داشته باشند، ولی این اختلاÙ‌نظر به اصطکاکی Ú©Ù‡ به بیرون کشیده شود، نبوده است.

مثلا در ماجرایی Ú©Ù‡ در Ùتنه Û¸Û¸ بود…

بالاخره تÙاوت دیدگاه‌هایی وجود داشت. یعنی نقد‌هایی زمان ایشان وجود داشت.

یک نامه‌ای را در زیر سوال بردن اصل ولایت Ùقیه محسن کدیور Ù…ÛŒ‌نویسد Ùˆ همه از آقای هاشمی انتظار داشتند Ú©Ù‡ جواب بدهند.

سطح توقعات در آن دوره Ú©Ù…ÛŒ بیشتر بود، ولی در عین حال، چون جایگاه خبرگان جایگاه مهمی است، همه تلاش Ù…ÛŒ‌کنند مسائل خبرگان تبدیل به یک حاشیه‌ای نشود Ú©Ù‡ در Ùضای جامعه بیاید Ùˆ جایی Ú©Ù‡ مورد اعتماد مردم است Ùˆ روزی از این جایگاه انتظار Ù…ÛŒ‌رود Ú©Ù‡ بتواند رهبری را تعیین کند، همه باید حرمت خبرگان را Ù†Ú¯Ù‡ دارند، اگر اختلا٠سلیقه‌ای دارند با هم Ùˆ کنار هم این اختلاÙات را حل کنند.

آن نامه را آقای هاشمی اصلاً جواب ندادند؟

من الان دقیق به خاطر ندارم.

شده بود Ú©Ù‡ خود شما در آن مجلس بحث‌های چالشی مطرح کنید؟

من بحث طلبگی Ú©Ù‡ … موقعی Ù…ÛŒ‌گویند بحث طلبگی Ùرض Ù…ÛŒ‌شود Ú©Ù‡ به Ú†Ù‡ معنی است؛ برای من پیش نیامده بود، ولی دغدغه‌ای Ú©Ù‡ دیگران داشتند ما هم داشتیم.

انتخابات مجلس را پیش رو داریم Ú©Ù‡ در اسÙند ماه امسال است. توصیه Ùˆ یا نکته‌ای دارید؟

Ú©ÙˆÚ†Ú©‌تر از آن هستم Ú©Ù‡ خدمت عزیزان چیزی عرض کنم، ولی حقیقتاً بحث انتخابات‌ها Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ‌شود احساس Ù…ÛŒ‌کنم Ùضای جامعه یکباره تغییر Ù…ÛŒ‌کند. همین آقایانی Ú©Ù‡ مومن Ùˆ متدین هستند، از غیبت Ùˆ تهمت نگران هستند چطور Ù…ÛŒ‌شود Ùضای انتخاب پیش Ù…ÛŒ‌آید گویا همه این نگرانی‌ها کنار Ù…ÛŒ‌رود! صندلی مسئولیت بسیار خوب Ùˆ رسیدن به آنجا هم بسیار خوب، ولی در جمهوری اسلامی باید حرکات ما برای خدمت باشد. بنا نیست با Ùضاسازی، غوغاسالاری، به هر قیمت به مجلس راه پیدا کنیم. این را نه دین به ما Ù…ÛŒ‌گوید Ùˆ نه اسلام به ما Ù…ÛŒ‌گوید Ùˆ نه انقلاب به ما Ù…ÛŒ‌گوید.

یک چیزی را باید اشاره کنم Ú©Ù‡ نمی‌دانم تائید Ù…ÛŒ‌کنید یا خیر. قم به لحاظ جایگاه علمی Ùˆ طلبگی Ú©Ù‡ دارد همه وقتی درباره آن حر٠می‌زنند با احساس آرامشی صحبت Ù…ÛŒ‌کنند Ùˆ Ù…ÛŒ‌گویند جایی است Ú©Ù‡ اکثراً سرشان به علم Ùˆ کتب Ùˆ Ùقاهت است Ùˆ برخی مواقع یکباره بحث Ùˆ یا یک نامه‌ای بیرون Ù…ÛŒ‌اید Ùˆ Ú©Ù„ سیستم سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار Ù…ÛŒ‌دهد. چطور این Ø´Ú©Ù„ Ù…ÛŒ‌گیرد؟ Ø´Ú©Ù„ Ùˆ شمایلش این چنین است Ú©Ù‡ Ùرد تصمیم Ù…ÛŒ‌گیرد یا برخی خیال Ù…ÛŒ‌کنند مشاوره‌هایی داده Ù…ÛŒ‌شود.

خیر. تصمیم جمعی نیست. بالاخره یک بزرگواری احساس تکلی٠می‌کنند Ùˆ مطلبی را مطرح Ù…ÛŒ‌کنند Ùˆ گاهی اوقات هم غÙلت Ù…ÛŒ‌شود Ú©Ù‡ این بازتاب‌های منÙÛŒ در جامعه ایجاد کند. اگر از ابتدا توجه به این بازتاب‌های منÙÛŒ شود شاید چنین اقداماتی اتÙاق Ù†ÛŒÙتد. من امسال توÙیق زیارت خانه خدا را داشتم Ùˆ آنجا در جریان این مسائل قرار گرÙتم، خیلی اذیت شدم. مردم ما آرامش Ù…ÛŒ‌خواهند، مردم ما نسبت به روحانیت، نسبت به عالمان دین Ù…ÛŒ‌خواهند با نگاه دیگری بنگرند. اگر شاهد این گونه مسائل باشند مردم خیلی متاثر Ùˆ متاس٠می‌شوند. الحمدالله ای¶ÛŒÙ‡ جمع شده، ولی ان‌شاالله شاهد قضیه دیگری نباشیم.

شخصاً با آن‌ها صحبت نکردید؟

من شخصاً متاسÙانه صحبت نکردم، البته زیارتشان کردم، ولی وارد این مقوله نشدم. ولی روشن است وقتی بازتاب‌ها را Ù…ÛŒ‌بینند Ùˆ سواستÙاده‌هایی Ú©Ù‡ دشمنان از این ماجرا Ù…ÛŒ‌کنند، یعنی شغل برای رادیو BBC درست کردن، برای دیگران درست کردن، نباید کار ما باشد.

آخرین حرÙÙ… این Ú©Ù‡ در حادثه منا یک خیری از شما گذشت Ùˆ Ú¯Ùتید Ù…Ú©Ù‡ ما به یاد آن اÙتادیم. Ù…ÛŒ‌خواهید صحبت کنید؟ Ù…ÛŒ‌Ú¯Ùتند پزشکان اشهد شما را Ù…ÛŒ‌خواندند.

بله. همزمان با این حادثه Ú©Ù‡ برای شهدای عزیز ما در منا اتÙاق اÙتاد، من در Ùاصله دیگری روز دهم …‌

Ù…ÛŒ‌گویند شما را بیرون کشیدند.

بله. روز دهم ماه Ø°ÛŒ‌الحجه Ú©Ù‡ روز عید قربان بود Ùˆ معمولاً حاجی‌ها رمی جمره عقبه Ù…ÛŒ‌کنند. ما به اتÙاق حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا قاضی عسکر Ú©Ù‡ آن زمان نماینده، ولی Ùقیه Ùˆ مسئول بعثه بودند صبح با یک جمعی حرکت کردیم. هوا خیلی گرم بود. مقداری آب با خود برده بودیم Ú©Ù‡ مرتب آب روی سروصورت خودمان Ù…ÛŒ‌ریختیم تا به آنجا برسیم. اول هم برخی دوستان پیشنهاد دادند در همان خیابانی برویم Ú©Ù‡ این حادثه اتÙاق اÙتاد، ولی بعد Ú¯Ùتند خیابان بعدی برویم Ú©Ù‡ خلوت‌تر است. من آنچه به یاد دارم، این بود Ú©Ù‡ رمی جمره کردم یعنی رمی تمام شد Ùˆ تقصیر هم تمام شد، بعد Ù†Ùهمیدم چطور شد تا ما را کنار ستون قرار دادند. از ساعت نه Ùˆ خرده‌ای تا یک بعد از ظهر Ú©Ù‡ من چشم باز کردم Ùˆ Ú¯Ùتم کجا هستم، دیدم کنار آمبولانس اورژانس آن‌ها هستم Ùˆ توان راه رÙتن نداشتم ویلچر اوردند Ùˆ ما را با ویلچر به ب Û³ بردند. تا رسیدم آقای قاضی عسگر Ùرمودند زود با ایران تماس بگیرید Ú©Ù‡ آنجا اعلام شده شما Ùوت کردید. من زود تماس گرÙتم Ùˆ به خانه اطلاع دادم، ولی جالب این است Ú©Ù‡ بعد Ú©Ù‡ برگشتم یکی از بچه‌های ما میوه برای مهمانان بخرند، مغازه‌دار سوال کرده بود از پدر Ú†Ù‡ خبر؟ Ú¯Ùته بود در خانه است Ùˆ الان هم آمدم میوه برای مهمانان ببرم. Ú¯Ùتند اشتباه Ù…ÛŒ‌کنید Ùˆ ما خبر موثق داریم Ú©Ù‡ ایشان Ùوت کرده است. (Ù…ÛŒ‌خندد)

این از خاصیت‌های Ùضای مجازی است.

Ú¯Ùتند ایشان منزل هستند Ùˆ این داستانی بود Ú©Ù‡ اتÙاق اÙتاد.

ان‌شاالله سالم باشید Ùˆ خدا شما را Ø­Ùظ کند.

یک صحنه این بود و یک صحنه هم در حج خونین بود.

در حج خونین هم تشری٠داشتید؟

حج خونین من ۴ ساعت در محاصره بودم.

خدا ان‌شاالله عاقبت ما را به خیر کند Ùˆ ان‌شاالله شما را Ø­Ùظ کند.

خیلی ممنونم. خدا یار شما باشد.

خیلی از حضرت آیت‌الله حسینی بوشهری متشکر هستم Ùˆ ممنونم از شما Ú©Ù‡ با ما همراه بودید. ان‌شاالله در کنار خانواده صحیح Ùˆ سلامت باشید. من خداحاÙظی Ù…ÛŒ‌کنم، ولی برنامه با دست‌خطی Ú©Ù‡ حاج آقای حسینی بوشهری برای ما به یادگار خواهند نوشت، به پایان خواهد رسید.

ان‌شاالله موÙÙ‚ باشید. التماس دعا.

«Ø¨Ø³Ù…‌الله الرحمن الرحیم.
خدای را سپاسگزاریم Ú©Ù‡ به ما عنایت Ùرمود Ùˆ تمام برکات Ùˆ نعمات‌های خود را بر ما ارزانی داشت. حضور در این برنامه باعث شد Ú©Ù‡ نکاتی را از آن Ú†Ù‡ Ùکر کرده‌ام باید به جامعه منتقل شود بیان کنم. امیدوارم خداوند، رهبری معظم Ùˆ انقلاب اسلامی ما را همچنان مستدام بدارد. ملت غیور Ùˆ ولایتمدار ما را Ú©Ù‡ با تمام وجود در همراهی با این انقلاب از هیچ تلاشی Ùروگذار نکرده‌اند، همواره از حوادث مصون بدارد Ùˆ در دنیا ایران Ùˆ ایرانی عزتمند زندگی کند».

انتهای پیام/Source link

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *